Kursoversikt 2018

Kursdetaljer (kurssted osv. informeres om ved påmelding)

 

Gratis frokostmøter:  Tema Påskefrokost: "Krisehåndtering i bedriften"

Hønefoss:      20. mars  kl 09.00 til 11.00   Påskefrokost

Lierskogen:   22. mars  kl 09.00 til 11.00   Påskefrokost

Hønefoss:      dato ikke satt  kl 09.00 til 11.00   Julefrokost - tema ikke satt ennå

Lierskogen:   dato ikke satt   kl 09.00 til 11.00  Julefrokost - tema ikke satt ennå

Enkel frokostservering, gratis deltakelse. Min. 5 påmeldte, Max antall deltakere, først påmeldte gjelder.

 

Verneombudskurs 3 dager m hjemmeoppgaver (pålagt jfr AML) 

Hønefoss:      6. - 7. og 14. februar. fra kl 09.00 - 16.00.      Hjemmeoppgaver

Sandvika:       4. - 5. og 12. september fra kl 09.00 - 16.00.  Hjemmeoppgaver

Enkel lunch og frukt kaffe/te underveis. 

Kr 9.900 pr deltaker. Ved 2 fra samme bedrift totalt kr 17.000,-. Min. 5 påmeldte

Be om tilbud på internkurs ved behov.

Kan kombineres med DL-kurs der DL om ønskelig kun blir med dag 1

 

HMS-kurs for ledere pålagt jfr AML

Lovpålagt kurs for daglig ledere og andre ledere

Hønefoss:     24. april         fra kl 15.30 til ca 19.00

Sandvika:     17. oktober    fra  kl 15.30 til ca 19.00

Frukt, kaffe/te underveis.  Kr 3.900,- pr deltaker. Min. 5 påmeldte

Internkurs bedrift (ca 3,5 time på dagtid):  kr 9.900,-

 

Praktisk HMS-kurs (dagskurs)

(gir også dokumentasjon på gjennomført lovpålagt HMS-kurs for d.l.)

Bergen:       Dato ikke satt  fra kl 9.00 til 15.00

Oslo:           Dato ikke satt  fra kl 9.00 til 15.00

 Enkel lunch og frukt kaffe/te underveis.  Kr 6.000,-. Min. 5 påmeldte

 

Førstehjelpskurs med hjertestarter

Hønefoss:   11. april             fra kl 16.00 til ca kl 19.00

Bergen:      19, september   fra kl 16.00 til ca kl 19.00

Lierskogen: 24. oktober       fra kl 16.00 til ca kl 19.00

Oslo:           24. april             fra kl 16.00 til ca kl 19.00

Frukt, kaffe/te underveis.  Kr 1.450,- pr deltaker.  Min 5 påmeldte

Internkurs i bedrift (ca 3,5 time):  Dagtid kr 6.000,- og kveldstid kr 7.000,- 

 

HR-kurs for mellomledere og daglig ledere

Lierskogen:  22. februar       fra kl 16.00 til 19.00

Bergen:        dato ikke satt    fra kl 16.00 til 19.00

Frukt, kaffe/te underveis.  Kr 3.900,- pr deltaker. Min 5 påmeldte

Internkurs i bedrift (ca 3,5 time):  Dagtid kr 6.000,- og kveldstid kr 7.000,-

 

Krisehåndtering i bedriften

Hvordan planlegge håndtering av kriser?

Risikovurdering - Akutthåndteringen - Ansvar - oppgavefordeling - debriefing

Hønefoss:        høsten 2018

Bergen:            høsten 2018

Asker:              høsten 2018

Frukt, kaffe/te underveis.  Kr 3.900,- pr deltaker. Min 5 påmeldte

Internkurs i bedrift (ca 3,5 time):  Dagtid kr 6.000,- og kveldstid kr 7.000,-

 

 

Førstehjelpskurs

Våre bedriftssykepleiere er sertifiserte instruktører i førstehjelp.  De holder kurs i hjerte- lungeredning og øyeblikkelig hjelp. Du får øve på hjertestarter og hjerte-lunge-redning på dukker.

Mange arbeidsplasser har daglig besøk av barn, unge og voksne, og mye kan skje.

Vær forberedt. Vær med å redde liv. Det viktigste er å vite "jeg gjorde en forskjell".

Ta kontakt med oss for bedriftsinterne kurs eller kurs i ditt område.

Tilsynsaksjon i tannhelsetjenestene

Arbeidstilsynet gjennomfører en tilsynskampanje i private og offentlige tannhelsetjenester over hele landet. Prosjektet «På lag» er en del av Arbeidstilsynets satsing for et inkluderende arbeidslivgjennom styrket forebygging, tilrettelegging og oppfølging.

Les mer herTilsynsaksjon i tannhelsetjenestene

Intern innlogging

Kun til internt bruk

Copyright © 2015. All Rights Reserved.