Tilsynsaksjon i tannhelsetjenestene

Arbeidstilsynet gjennomfører en tilsynskampanje i private og offentlige tannhelsetjenester over hele landet. Prosjektet «På lag» er en del av Arbeidstilsynets satsing for et inkluderende arbeidslivgjennom styrket forebygging, tilrettelegging og oppfølging.

Når Arbeidstilsynet kommer til tannhelsetjenestene vil de først og fremst se på arbeidsbetingelser og risikoforhold, og spesielt for tannhelsesekretærene.

«På lag» ser særlig på bransjer med utfordringer når det gjelder tilrettelegging, sykefravær og utstøting. Tannhelsesekretærenes organisatoriske arbeidsbetingelser vil derfor bli et hovedtema under tilsynene. Eksempler på dette kan være innhold i arbeidsavtaler og medvirkningsmuligheter. Forskning viser at tannhelsesekretærer kan ha liten innvirkning på egen arbeidssituasjon, og en av fire rapporterer at de har dårlig eller svært dårlig mulighet til å videreutvikle seg faglig på de områdene de ønsker.

Ansatte i tannhelsetjenesten kan være risikoutsattfor kjemisk og biologisk helsefare på jobben. De får ofte hudlidelser, og de blir ofte skadet som følge av stikk eller kutt av skarpe og spisse gjenstander. Arbeid i tannhelsetjenesten kan også medføre tunge belastninger på muskler og skjelett.

Alle tannhelsetjenester har plikt til å bruke godkjent bedriftshelsetjeneste. Dette vil også være et aktuelt tema under tilsynene.

Både arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene er blitt orientert om tilsynskampanjen på forhånd. Dette har skapt stor interesse, og har ført til mange henvendelser til Arbeidstilsynet om orientering og samarbeid for å bedre HMS-arbeidet i bransjen.

Dersom det er ønske om ytterligere informasjon kan du kontakte SAGA BHT.

Intern innlogging

Kun til internt bruk

Copyright © 2015. All Rights Reserved.